Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz...

Misyonumuz

İnsanın en önemli değerlerinden biri olan sağlıklı yaşama, çağdaş standartlarda, bütüncül kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımını sınır tanımadan sunmak.

misyon vizyon

Vizyonumuz

Yaşamın her döneminde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylere, çağdaş tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, güvenilir, hasta odaklı, insan haklarına saygılı, etik kurallara bağlı, kaliteli tanı ve tedavi hizmeti sunmayı ve yaşama değer katmayı sunabilen bir klinik olabilmektir.

degerlerimiz 1024x439

Değerlerimiz

  • * Güvenilir çalışma alanı ve hizmet alanı
  • * Hakkaniyetli bir sağlık hizmeti
  • * Yeniliklere açıklık
  • * Tıbbi etik kurallara bağlılık
  • * Hasta ve çalışan haklarına saygılı
  • * Takım ruhuna sahip bir çalışma ortamı
  • * Verimli, etkili, etkin ve sürekli bir sağlık hizmet sunumu